Замын үүдийн шилжүүлэн ачих ангийн хяналтын систем

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Чулуунбаатар,Д.Эрдэнэчимэг,Ө.Эсболд,Б.Түмэндэлгэр

Захиалагч: УБТЗ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-05-20

Товч тайлбар:

Замын Үүдийн шилжүүлэн ачих ангийн ачилт буулгалтн талбайн иж бүрэн дохиолол хяналтын систем хийх судалгаа хийгдэж тайлан өгсөн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020