ЖДҮ-ийн хөгжлийн индексийг тодорхойлох судалгаа

Удирдагч: Б.Цэцгээ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Цэцгээ:J.IM06],[М.Бурмаа:J.IM05],[Ц.БАЛЖИННЯМ:J.TC07],[О.Балдангомбо:J.IM01],[Н.Мөнхөө:J.IM07],[Ц.Мөнхсүх:J.IM23],[Г.Мөнхдорж:J.IM24]

Захиалагч: Яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-09-13

Товч тайлбар:

Товч тайлбар:

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019