СУМДАД УС ХАНГАМЖ АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ ИЙН АШИГЛАЛТ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

Удирдагч: С.ЧУЛУУНХУЯГ

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Чулуунхуяг:A.WHE01]

Захиалагч: БАРИЛГА ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЯАМ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-05-19

Товч тайлбар:

СУМДАД  УС ХАНГАМЖ АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ ИЙН АШИГЛАЛТ ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД СУДДУУДААС АЖИЛТАН СУРАЛЦУУУЛАН  СЕРТИФИКАТ ОЛГОСОН 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019