Монгол улсын Улс хоорондын холболтын станцын 120 сувгийн өргөтгөлийн төсөл

Удирдагч: JICA -ийн мэргэжилтэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.АРИУНАА:J.TC13]

Захиалагч: Монголын Цахилгаан холбоо компани

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2000-08-15

Товч тайлбар:

Энэ төслийн ажлыг Японы  JICA -ийн  мэргэжилтэнүүд ба Монгол улсын улс хоорондын холболтын болон дамжуулах системийн удирдлагын төвийн (NEAX61E) инженер техникийн ажилтан нарын  оролцоотойгоор хамтран гүйцэтгэсэн билээ.Энэ төслийн хүрээнд МЦХК-ний улс хоорондын сүлжээний гарцыг 120 сувгаар өргөтгөж, тест хийн шалгаж ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөн 
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020