Хөгшин Орхон голын усны хими, бактериалоги ба хүнд элементийн судалгаа

Удирдагч: Т.Улаанбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Т.Улаанбаатар,А.Хандсүрэн,Д.Номиндарь

Захиалагч: БСШУСЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 13000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2016-01-01

Товч тайлбар:

Гадаргын усны бохирдолд хүний үзүүлж буй нөлөөг тодорхойлох явдал юм.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020