Цөмийн шинжилгээний үр дүнг боловсронгуй болгох

Удирдагч: П.Онхуудай

Хэрэгжүүлэгч баг: [a.У ПРОФЕССОР :N.SC01]

Захиалагч: УКТЭ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2004-01-01

Товч тайлбар:

Улсын клиникийн төв эмнэлгийн Цөмийн оношлогооны тасагт 1987-1990 оны хооронд хэрэгжүүлсэн төсөл

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019