Баруун чиглэлийн аймгуудын оптик сүлжээ байгуулах төсөл

Удирдагч: Ч.Сайханбилэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.АРИУНАА:J.TC13]

Захиалагч: МШХХТГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 150000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2005-10-09

Товч тайлбар:

Баруун чиглэлийн аймгуудын оптик сүлжээ байгуулах төсөл , техник эдийн засгийн тооцоо, хэмжилт, суурилуулалт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020