“Дулааны IV цахилгаан станц” ХК-ий ажилчдын хувцасны чанар, хийцийг шинэчлэн сайжруулах, хувцасны материалын чанар, стандарт, техникийн баримт бичиг боловсруулах” төсөл

Удирдагч: Д.Ариунболор

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Ариунболор:I.CT04],[С.Цэцгээ:I.FD02],[Р.ЮМЖИРМАА:I.FD06],[Л.Ишдорж:I.FD04],[П.Болормаа:I.FD20],[Л.Наранцэцэг:I.CT08],[Б.Оюун-Эрдэнэ:I.CT12],[Д.Буяндэлгэр:I.FD03],[Б.Дулмаа:I.CT17],[С.Золжаргал:A.ED48],[Б.Гэрэлмаа:N.SI36]

Захиалагч: “Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 19800000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-12-23

Товч тайлбар:

“Дулааны IV цахилгаан станц” ХК-ий ажилчдын хувцасны чанар, хийцийг шинэчлэн сайжруулж, хувцасны болон материалын 7 стандарт, техникийн баримт бичиг боловсруулав.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019