Зүтгүүрийн замын хяналтын систем

Удирдагч: Б.Зоригтбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Электронизийн тэнхим, МС профессорын баг,[Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09]

Захиалагч: Улаанбаатар зүтгүүрийн депо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-10-01

Товч тайлбар:

Аялалаар явж буй зүтгүүрүүдийн хувьд ямар төрлийн объектод ойртож байгааг тодорхойлох, тухайн хэсгээр хамгийн ихдээ хэдэн киллометр цагийн хурдтай явж өнгөрөхийг дуут болон дүрсэн мэдээллээр үзүүлэхийг зорьсон. Ингэсгээр машинст аялалын турш хурд хэтрүүлэхгүй мөн хориотой гэрэл дохио дайрахгүй байх боломжийг олгож байна.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020