Усан халаалтын жижиг зуухны зах зээлийн судалгаа

Удирдагч: Б.Намхайням

Хэрэгжүүлэгч баг: Ж.Доржпүрэв,Б.Намхайням,П.Бямбацогт,Б.Баяраа

Захиалагч: Дэлхийн Банк Улаанбаатар Цэвэр Агаар Төсөл

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-04-15

Товч тайлбар:

Цэвэр агаар сан болон "ЕЕС" ХХК хамтарсан төсөл юм. Гэр хорооллын айлуудад ашиглаж буй олон төрлийн усан халаалтын жижиг зуухнуудаас зах зээлд хамгийн түгээмэл хэрэглэж байгаа зуухны төрлийг сонгох асуудал уг судалгааны ажлын нэг гол зорилт байсан. Үүнд үндэслэн зах зээлд хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэж буй 8 төрлийн зуухыг тогтоож, тэдгээр дээр тухайн систем суурилагдсан байдлаар нь туршилт хийж, харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх, зуухтай айлуудын барилгын дулааны алдагдлыг тодорхойлж тухайн системд тохирсон зуух сонгосон эсэх, аюулгүй ажиллагааны стандартуудад үнэлгээ өгөх зэрэг ажлуудыг багтаасан. 


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020