Авто тээврийн газрын Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн систем

Удирдагч: Г.Болор

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Намжилдорж:J.IT24]

Захиалагч: Авто тээврийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-06-06

Товч тайлбар:

Авто тээврийн газрын Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн системийн Гаалийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газартай холбогдсон програм.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020