Онолын механикийн хичээлийн зарим сэдвийг интерактив хэлбэрт оруулах

Удирдагч: ШУТИС

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Намнан:E.TM12],[Л.ПҮРЭВЖАВ:E.TM04],[Ж.Батбаяр:E.TM02],[Ц.Оюунгэрэл:E.TM06],[Р.Найдандорж:E.TM09],[Б.Должинсүрэн:E.TM10],[Ш.Далхжав:E.TM25],[П.Баасансүрэн:E.TM11]

Захиалагч: Сургалтанд нэвтрэв

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2007-03-13

Товч тайлбар:

Онолын механикийн хичээлийн зарим сэдвийг интерактив хэлбэрт оруулав. Сургалтанд гарын авлага, CD хэвлэгдэв.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020