Хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгаа

Удирдагч: Ц.Одбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Одбаяр:L.FP06],[Ц.Зууннаст :L.FP18],[Ц.Сонинхишиг:L.FP08],[С.Сэржмядаг:L.FP14]

Захиалагч: Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 100000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-09-19

Товч тайлбар:

Өрх болон хувь хүний түвшинд хүн амын хүнсний хэрэглээ, эх үүсвэр, өрхийн хүнсний хангамж, шимт бодисын хуваарлилт, шим тэжээлийн мэдлэг хандлага, дадлыг тодорхойлсон.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020