Цахилгаан техникийн лабораторын шинэчлэл

Удирдагч: Ч.Нацагдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ө.Баярмаа:BAYARMAA],[Э.Эрдэнэбаяр:M.AU30],[Д.Сүрэнжав:M.AU36],[М.Баттулга:M.AU23]

Захиалагч: ШУТИС-ЭХС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-20

Товч тайлбар:

Цахилгаан техникийн үндэс хичээлийн лаборторын баазыг сайжруулж шинэчлэх зорилгоор
Лабратор №1 Хувсах гүйдлийн
Лабратор №2 Гурван фазын
Лабратор  №3 Тоолуур судлах
Лабратор  №4 A,U судлах
Лабратор  №5 Тогтмол гүйлийн хэлхээ R судлах
Лабратор  №6 1 фазын транс-р судлах гэсэн лабораторын стендүүдийг өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр  угсарч, туршин сургалтанд нэвтрүүлсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020