Архангай аймгийн “Хүмүүн “ цогцолбор 2 сургууль, “Сургуулийн үдийн хоол” төсөл

Удирдагч: Kim Sunmi

Хэрэгжүүлэгч баг: Kim Sunmi, Soninkhishig

Захиалагч: MOE

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-09-22

Товч тайлбар:

Архангай аймгийн “Хүмүүн “ цогцолбор 2 сургууль, “Сургуулийн үдийн хоол” төсөл, ШУТИС, ХИБС, Шим тэжээл судлалын төв, “WITH” ТББ 2011-2012

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020