Онлайн тестийн програм

Удирдагч: Н.Анхбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [П.Нарангэрэл:J.IT28]

Захиалагч: Эрдэнийн сайхан мод ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-06-01

Товч тайлбар:

ЕБС-н Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын онлайн тестийн програм

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019