Монгол оронд ургадаг шилмүүст модны физик механик шинж чанарын судалгаа

Удирдагч: Н.Долгорхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.ДОЛГОРХҮҮ:I.WS02]

Захиалагч: ХХААХҮЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 33135000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-11-20

Товч тайлбар:

Нарс, шинэсний физик механик шинж чанарын судалгааг хийсэн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020