Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын үйлдвэрийн бүртгэлийн програм

Удирдагч: Г.Болор

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Намжилдорж:J.IT24]

Захиалагч: Авто тээврийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-11

Товч тайлбар:

Улсын дугаар хэвлэлтийн үйлдвэрүүдийн хэвлэсэн улсын дугааруудын бүртгэлийн програм. 8 компани ашиглаж байгаа.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020