Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа "ЗГ-ын Худалдан авах ажиллагаа" сургалтын төсөл

Удирдагч: Док /Sc.D/., проф Г.Батхүрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС, КтМС

Захиалагч: Сангийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-01-01

Товч тайлбар:

ЗГ-ын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжсэн мэргэжилтэн бэлтгэх А3 сертификатын сургалтыг 2011, 2012, 2013 онд зохион байгуулсан. Энэхүү сургалтанд сургагч багшаар ажилласан.

Хавсаргасан файл:




Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020