Алслагдсан сум суурин газрын дулаан хангамжийг байгаль орчинд ээлтэй аргаар хангах техникийн шийдэл, хэрэгжилт

Удирдагч: Ч.Мангалжалав

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Чимэд:M.TP09],[Ч.Мангалжалав:M.HD02]

Захиалагч: Эрчим хүчний яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 90000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2017-07-03

Товч тайлбар:

Алслагдсан төв, суурин, хувийн сууцны дулаан хангамжид  үр ашигтай шинэ технологийг ашигласнаар зардлыг бууруулан дулааны үнэ, өртгийг бууруулах аргыг тодорхойлох;

Бага чадлын сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг бий болгосноор алслагдсан бригад, суурин газрын эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийг бий болгох техникийн боломжийг судлах;
Бага чадлын хэрэглэгчдийг тодорхой шатлалтай хангадаг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр бүхий төхөөрөмжийн техникийн шийдэл боловсруулах;
Хүрээлэн байгаа орчинд   сөрөг нөлөөгүй   метан/байгалийн хий болон сэргээгдэх эрчим хүчний технологийг ашиглан  инновацийн ногоон технологи бүхий шинэ төрлийн эх үүсвэр бий болгох судалгааг хийх;
Байгалийн хийг шахаж баллон болон автоцестернээр тээвэрлэн жижиг оврын эрчим хүчний цахилгаан дулааны станцыг хангаснаас байгаль орчинд ээлтэй, өндөр үр ашигтай, хурдан маневарлах, агаарын бохирдлыг бууруулах эх үүсвэр байгуулах тооцоо, судалгааг хийх

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020