Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл, харилцаа холбооны мэдлэг олгох

Удирдагч: А.Алтангэрэл, Б.Энхтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Алтангэрэл:J.IN02],[Э.Батцэцэг:J.IT12],[Ц.Солонго:J.IT31],[Ө.Сүх-Очир:D.IS04],[С.Өлзийбаяр:J.IT26],Нарангэрэл,Эрдэнэтуяа,Нямлхам,Цэрэнбат

Захиалагч: МТШХХГ, БНҮҮС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 230

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-08-20

Товч тайлбар:

Хөдөө орон нутгийн иргэдэд МХХТ-ийн мэдлэг олгох зорилгоор гарын авлага боловсруулж, сургалт зохион байгуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020