Өндөрхаан хотын LED гоелын гэрэлтүүлэг

Удирдагч: Н.Чулуунбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: Н.Чулуунбаатар,С.Ганхуяг

Захиалагч: Хэнтий Аймгийн ЗДТГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-07-06

Товч тайлбар:

Хэнтий аймгийн төв Өндөрхаан хотын шөнийн гоелын гэрэлтүүлэг самбар

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020