Ойн үйлдвэрлэлийн хоёрдогч нөөцийг гүн боловсруулж зоргодсон хавтан үйлдвэрлэх

Удирдагч: Ц.Энхбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.ЭНХБААТАР:I.TM09]

Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 48000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-20

Товч тайлбар:

Ойн хоёрдогч нөөцийн судалгааг Сэлэнгийн Хүдэр, Бугант, Хэнтийн Өмнөдэлгэр, Булганы Хялганат, Төв аймгийн Батсүмбэрт явуулсан. Зорогдсон хавтан үйлдвэрлэх түүхий эдийн судалгаа, техник тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийсэн. Тоног төхөөрөмжийн сонголт хийсэн. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020