Содхангай ХХК-ны гутлын шинжилгээ

Удирдагч: Т.Төрмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Тєрмєнх:I.LT16],[Ж.Оюунтүлхүүр:I.LT01],[Б.Энхтуяа:I.LT02],[О.ДОРЖ:I.LT06],[Б.Батдулам:I.LT18]

Захиалагч: ШШГЕГазар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-25

Товч тайлбар:

Содхангай ХХК-ны туршилтанд ирүүлсэн гутлын стандартад тохироогүй үзүүлэлтээр шинжилгээг давтан хийсэн болно.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020