Мод бэлтгэлийн ажилтны мэргэжил олгох богино хугацааны сургалт

Удирдагч: Ч.Ганбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.ГАНБААТАР:I.FI01]

Захиалагч: Завхан аймгийн Байгаль орчны газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-18

Товч тайлбар:

50 хүнд сургалт явуулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019