"БСШУЯ" Археологийн авран хамгаалах малтлага судалгаа

Удирдагч: А.Энхбат

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Бат-Эрдэнэ:K.SS69],[А.ЭНХБАТ:K.SS22],[Д.Мягмарсүрэн:K.SS47]

Захиалагч: "БСШУЯ"

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 9000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-08-17

Товч тайлбар:

"БСШУЯ" Археологийн авран хамгаалах малтлага судалгаа Булган аймаг Орхон сум

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019