"Дархан хотын цэвэрлэх байгууламжийн төсөл" -2011

Удирдагч: Б.Мэргэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ш.Альгирмаа:F.PH27]

Захиалагч: МУ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-08-10

Товч тайлбар:

Франц улстай хамтарсан  "Дархан хотын цэвэрлэх байгууламжийн төсөл" 2011.YII.25-VIII.10

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020