Тоон өргөн нэвтрүүлгийн хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн судалгаа

Удирдагч: Б.Сүхбат

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Сүхбат:J.ES01],[Б.Отгонбаяр:J.RC01],[Г.ДЭМБЭРЭЛ:J.RC16],[Н.Чулуунбанди:J.RC09],[Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09],[Н.Мөнхөө:J.IM07]

Захиалагч: Монгол Улсын Мэдээллийн технологи технологи,шуудан, харилцаа харилцаа газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-06-12

Товч тайлбар:

Гадаад улс орнуудад өөрийн орны радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээг орчин үеийн тоон технологид шилжүүлэх,хэрэглээ үйлчилгээг нэвтрүүлэх талаар хөгжлийн бодлого,чиглэлдээ тусган хэрэгжүүлж байна.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019