Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх

Удирдагч: Филантропи

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цогзолмаа:E.TM15]

Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2007-10-16

Товч тайлбар:

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэгт гишүүн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019