Газрын тоон телевизийн сүлжээний стандарт сонголт, сүлжээний загвар, студийн шийдлийн судалгаа

Удирдагч: Н.Эрдэнэхүү

Хэрэгжүүлэгч баг: [Н.Эрдэнэхүү:J.RC08],З.Амгалан,[Ж.Жавзансүрэн:J.RC04]

Захиалагч: Харилцаа ,Холбооны зохицуулах хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 7

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-10

Товч тайлбар:

Газрын тоон телевизийн сүлжээний стандарт сонголт, сүлжээний загвар, студийн шийдлийн судалгаа,  ХХЗХ-ны захиалагт гэрээт ажлын тайлан 2012 он.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019