Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нүүрсний цэвэр технологи нэвтрүүлэх, нүүрсийг хийжүүлэх хосолсон технологи бүхий цахилгаан станц барих судалгаа, үндэслэл

Удирдагч: С.Батмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: ШУТИС ДТҮЭХ

Захиалагч: ЭХЯ болон ШУТСан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 80000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2007-12-28

Товч тайлбар:

 Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нүүрсний цэвэр технологи нэвтрүүлэх, нүүрсийг хийжүүлэх хосолсон технологи бүхий цахилгаан станц барих судалгаа, үндэслэлийг Баянтээгийн орд газрын нүүрсний жишээн дээр ТЭЗҮ-ийг тооцсон болно. Энэхүү технологи бол циклийн АҮК-ийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодгоороо давуу талтай юм.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019