УБТЗ-ын УБЗДепогийн дохиолол, хяналтын иж бүрэн системийн судалгаа


Улаанбаатар хотын гэрлэн чимэглэлийн автомат


Тоон техникийн лабораторийн туршилтын стендУБТЗ-ын Зүтгүүрийн депогийн дохолол хяналтын иж бүрэн систем

Замын үүдийн шилжүүлэн ачих ангийн хяналтын системПрограмчлалын Ассемблер хэл сургалтын материал


Өндөрхаан хотын LED гоелын гэрэлтүүлэг


Хөгшин Орхон голын усны хими, бактериологи ба хүнд металлын судалгаа


Усан халаалтын жижиг зуухны зах зээлийн судалгаа

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 54 55
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020