Шуудан холбооны менежмент

Зохиогч: О.Балдангомбо Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC 383.4068 Б-223 ISBN 978-99929-987-4-1

"Монгол хэлний үгзүйд машин сургах аргыг ашиглах нь"

Зохиогч: Б.Гүндсамбуу Улсын бүртгэлийн дугаар: 5812

Мэдээллийн системийн нууцлал, аюулгүй байдал

Зохиогч: Г.УРТНАСАН Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC 005 12 У-511 ISBN 978-99962-929-1-0

Эх бэлтгэлийн програм хангамжууд

Зохиогч: Г.УРТНАСАН Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC 005 12 У-511 ISBN 978-99973-837-1-6

Мэргэжлийн чиг хандлагын сэтгэц оношилгооны тест

Зохиогч: Д.Цогзолмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 6186

монгол хэлний олон утгатай үгийн зөв утгыг тодорхойлох асуудалд

Зохиогч: Б.Удвалцэцэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 5813

Автобусны буудал зарлах автоматжуулсан систем

Зохиогч: Н.Анхбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5165

Тоон электронк хичээлийн гарын авлага-2

Зохиогч: Д.Энхзул Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN: 978-99962-1-835-4

Электроникийн үндэс

Зохиогч: Д.Энхзул Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN: 978-99973-2-095-7

Тоон электроник

Зохиогч: Д.Энхзул Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN: 978-99962-1-836-1

Текстэн өгөгдлийн мэдээллийн параметрүүдийг тооцоолох

Зохиогч: О.Бат-Энх Улсын бүртгэлийн дугаар: 5591

GPRS/UMTS сүлжээг битүү загвараар загварчлах ба үнэлэх

Зохиогч: О.Бат-Энх Улсын бүртгэлийн дугаар: 5173

GPRS/UMTS сүлжээг графын аргаар загварчлах ба үнэлэх

Зохиогч: О.Бат-Энх Улсын бүртгэлийн дугаар: 5174

Физикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: М.Дүгэрсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: №1748

Алсын удирдлагын систем

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №9892

Мэдлэг шалгах машин

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №12192

Тусгаарлагчын бохирдлого хэмжих зөөврийн төхөөрөмж

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №13808

Интеграль схем дээр хийгдсэн хугацаа хэмжигч

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №13806

Электрон хугацааны реле

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №13806

Нойлтуулгын төхөөрөмжийг турших багаж

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №18221

Цэгэн гагнуурийн зөөврийн төхөөрөмж

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №18231

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020