Дифференциал мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2559

Оптик мэдрүүрийн судалгаа лаборатоийн хиччээлийн сургалын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2573

Багтаамжийн мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж,

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2558,

Нарны орой хадах өндрийг тодорхойлох арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4294

Нарны инсоляцийг газрын гадарга дээр тодорхойлох арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4314

Газрын гадаргын нэгж цэгт байх байгалийн бодит цагийг тодорхойлох арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4315

Дэлхийн гадаргын агаарын хэмийг тодорхойлох арга,

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4317

"LVSL 1.0" програм хангамж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №7298

"NIELII 1.0" програм хангамж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №7297

Миний сэтгэлийн цоморлиг, шүлгийн түүвэр-II

Зохиогч: О.Балдангомбо Улсын бүртгэлийн дугаар: 7686

SQ15-1.0 програм хангамж

Зохиогч: Н.ЧУЛУУНБААТАР Улсын бүртгэлийн дугаар: 7326

FM-1.0 компьютерийн програм

Зохиогч: Н.ЧУЛУУНБААТАР Улсын бүртгэлийн дугаар: 7325

NIELii-1.0 програм хангамж

Зохиогч: Н.ЧУЛУУНБААТАР Улсын бүртгэлийн дугаар: 7295

LVSL-1.0 програм хангамж

Зохиогч: Н.ЧУЛУУНБААТАР Улсын бүртгэлийн дугаар: Дугаар: 7298

MMS 02

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 08.010-273.10

MMS 03

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2010/A/64

ММС-0.1 автомат станцын логгер

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2011/99

Гадаа болон дотор орчны электрон мэдээллийн график дэлгэц

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 593

3D ТЕХНОЛОГИ

Зохиогч: Л.Одончимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN:978-99929-970-6-0, DDC:006.693'077,0-197

Сургалтын агуулга удирдах систем

Зохиогч: Э.Батцэцэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 7039

Аарцаар баяжуулсан жигнэмэг хийх арга

Зохиогч: Э.Энхцэцэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 2431

Физикийн электрон лабораторийн систем

Зохиогч: Г.ЗОРИГТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 6860

Электрон өгөгдөл хурдасгуур

Зохиогч: Г.ЗОРИГТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 6859

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020