Тэжээл шахах бага оврын төхөөрөмж

Зохиогч: Н.Хаш-Очир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2134

Малын тэжээл бутлах бага оврын төхөөрөмж

Зохиогч: Н.Хаш-Очир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2133

“Автомашин, авто аж ахуй” мэргэжлийн G.AM502 кодтой электрон хичээл

Зохиогч: А.Эрдэнэтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: Дугаар 2008/212

<<
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020