Уртын дуу ба морин хуурын цахилгаан дохионы параметрүүд

Зохиогч: О.Бат-Энх Улсын бүртгэлийн дугаар: 8706

Морин хуурын 22 эгшгийн (нотны) цахилгаан дохионы параметрүүд

Зохиогч: О.Бат-Энх Улсын бүртгэлийн дугаар: 8705

Температур хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2565

Багтаамжийн мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2558

Дифференциал мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2559

Тензо мэдрүүр ашиглан жин хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2557

"Орос хэлний эгэх үйл үг: утга, үүрэг, хэлбэр"

Зохиогч: С.Бархас Улсын бүртгэлийн дугаар: 2

"Та өөрөө старт ап компани"

Зохиогч: С.Бархас Улсын бүртгэлийн дугаар: 1

“Practical English”

Зохиогч: С.Бархас Улсын бүртгэлийн дугаар: 8589

“Русский язык”

Зохиогч: С.Бархас Улсын бүртгэлийн дугаар: 8590

Бугуйн төхөөрөмжинд зориулсан WHMD-v1.0 програм хангамж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 8327

Кимчитэй сархинаг үйлдвэрлэх арга

Зохиогч: Б.Энхтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2605

Тензомэдрүүр ашиглан жин хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2557

Температур хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2565

Холлын мэдрүүрээр зай хэмжих лабораторийн төхөөрөмж ба хэмжих арга

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2575

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020