Дүрсийн сигналын хувиргагч

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Дүрсийн сигналын хувиргагч

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Холбооны тоног төхөөрөмжийн засварын лаборатор

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Шуурхай холбооны төхөөрөмж-2

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Сургалтын үзүүлэх цахилгаан гэрэлт төхөөрөмж “Санчир 2”

Зохиогч: Ж.Цэвэгсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 1276

Сургалтын үзүүлэх цахилгаан гэрэлт төхөөрөмж “Санчир 1”

Зохиогч: Ж.Цэвэгсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 1275

Карбюраторын жиклёрын нэвтрүүлэх чадвар шалгах багаж

Зохиогч: Б.Баярсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 19814

Хөдөлгүүр турших стендийн агаарын зарцуулалт хэмжих хэрэгсэл

Зохиогч: Б.Баярсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: №19807

Хөдөлгүүрээс хөргөх системд алдах дулааныг тодорхойлох

Зохиогч: Б.Баярсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 19803

Цэнэг I төхөөрөмж

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

цул материал бутлах бүтээц

Зохиогч: Х.Чулуунбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 535

Нэхэх машины жаккардын карт цоолох төхөөрөмж

Зохиогч: Ї.Цэрмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2506

Карт шалгах электрон төхөөрөмжийн ажиллах арга

Зохиогч: Ї.Цэрмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2505

Үрэлтээр турших төхөөрөмж

Зохиогч: Ї.Цэрмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2352

Төхөөрөмжийг компьютерт холбох арга

Зохиогч: Ї.Цэрмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2354

Бензин хөдөлгүүрийн турших стенд

Зохиогч: Ц.Нямдулам Улсын бүртгэлийн дугаар: 1751

Угийн бичиг хөтлөх, нарны хэлбэрт угийн зураглал гаргах

Зохиогч: Г.Баяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5137

Шалгалтын оноо

Зохиогч: Г.Баяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5446

KZ v1.0

Зохиогч: С.Өлзийбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 2011/210

Тасралт v1.0

Зохиогч: С.Өлзийбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 2011/212

Гинжит эргэлдүүр тоглоомын хөтлөгч

Зохиогч: Г.Нарангэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: 1679

Дагуул хүрдэт тээрэм

Зохиогч: Г.Нарангэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: 1686

Дагуул хүрдэт тээрмээр шохойн чулууг нунтаглах арга

Зохиогч: Г.Нарангэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: 1690

"Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" электрон хичээл

Зохиогч: А.Аюуш Улсын бүртгэлийн дугаар: 4603

<<
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020