Дулааны шугам сүлжээний насосны хольж шахах схем

Зохиогч: Л.Жаргалхүү Улсын бүртгэлийн дугаар: 17104

Хатуу түлшийг хийжүүлэн шатаах хийц

Зохиогч: Л.Жаргалхүү Улсын бүртгэлийн дугаар: 1689

Эсгий хийх төхөөрөмж

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 857

Сургалтын цахилгаан гэрэлт төхөөрөмж "Санчир-2"

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 1276

Сүү ээдүүлэх цамцтай тогоо

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 974

Дан нэрлэгийн аппарат

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 856

Механик системийн гидро ажиллагаатай түгээмэл агергат

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 1498

Бяслаг шахах пресс

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 858

Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний өнгө хуулбарлалтыг оновчлох

Зохиогч: Д.Дамдинсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 5594

Автомат Цаг уурын станц MMS 01

Зохиогч: А.БАТМЄНХ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2011-99.

Цахилгааны монтаж

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Лаб-15 тэжээл

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Радио үзелийн зангилаа.

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Цахилгаан хэлхээний онлын лаборатор

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Сургалтын зөөврийн теле-радио систем

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Сургалтын техник хэрэгслийн кабинет

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Ундрал 10-80 төхөөрөмж

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Сургалт арга зүйн кабинет

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Мэдлэг шалгагч

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Хонхны автомат

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Сургалт-50 өсгөгч

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Сургалтын Теле-радио систем

Зохиогч: П.ДАВААНЯМ Улсын бүртгэлийн дугаар: 0

Дизель хөдөлгүүртэй сургалтын стенд

Зохиогч: Б.Баярсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: № Г-1377

Бензиний хөдөлгүүртэй сургалтын стенд

Зохиогч: Б.Баярсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: № Г-1376

<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019