гэрлийн цацрагийг фокуслах хүнхэр толь үйлдвэрлэх арга

Зохиогч: Ж.Далхсvрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 2106

Цахилгаан хэмжилтийн техник

Зохиогч: С.Эрдэнэтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: N1662

нарны энергиэр ажиллах зуух

Зохиогч: Ж.Далхсvрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 3832

“Ээрмэл” ХК-ны ЦЭХ-ний хэрэглээнд хийсэн судалгаа, техникийн дүгнэлт /хяналтын магадлагаа.

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: хяналтын магадлагаа. 2001, 24х

Монгол улсын түлш эрчим хүчний нөөцийг оновчтой ашиглах онол, арга зүй, практик арга зам

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Улсын хэмжээний тэргүүний төслийн гэрчилгээ 2000-12-29

Шөнийн цагт цахилгаан хэрэглээг нэмэгдүүлэх арга

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Гэрчилгээ № 632.

“Сувилалын тараг үйлдвэрлэх арга”

Зохиогч: Ч.Цэнд-Аюуш Улсын бүртгэлийн дугаар: 2003

“ Био” тараг үйлдвэрлэх арга

Зохиогч: Ч.Цэнд-Аюуш Улсын бүртгэлийн дугаар: 2004

Аянгын гүйдлийн параметрийг хэмжигч соронзон бүртгэгч

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Гэрчилгээ № 13805

0.4, 6, 10 кВ-ын цахилгаан шугам, сүлжээний эрчмийн алдагдалыг тодорхойлох "Эрчим 1.0" программ

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Монгол улсын Хууль зүйн сайдын1999 оны 293 тоот тушаалаар, № 1128

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник ашиглалтын дүрмээр шалгалт авах компьютерийн программ хангамж

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Монгол улсын Хууль зүйн сайдын1999 оны 293 тоот тушаалаар, № 1127

Цахилгаан энергийн хуваарилалт, дамжуулалт

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2000 оны 85 тоот тушаалаар, № 1277

Цахилгаан эрчмийн цахим тоолуур ТТ-061, ТТ-062, ТТ-063

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: 2008 оны 05-р сарын 02-ний өдрийн улсын бүртгэлийн 2169 дугаарт авав

Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөө

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: 2009 оны 07-р сарын 22-ний өдрийн 64 тоот тушаалаар улсын бүртгэлийн 3589 дугаарт авав

Монгол орны хөрсний цацраг идэвх

Зохиогч: Ц.Эрхэмбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5686

Барьцалдуулагч материал

Зохиогч: Б.НАМЖИЛДОРЖ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2579

Барьцалдуулагч материал

Зохиогч: Б.НАМЖИЛДОРЖ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2193

Керамик дулаан тусгаарлагч материал

Зохиогч: Б.НАМЖИЛДОРЖ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2273

Ж.Шагж, Ш.Альгирмаа, Ч.Чулуунбаатар, Ш.Бадамцэцэг "Ус зөөлрүүлэх арга" МУ-ын Шинэ бүтээлийн патент №1067

Зохиогч: Ш.Альгирмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: МУ-ын Шинэ бүтээлийн патент №1067

Ж.Шагж, Ш.Агиймаа, Ш.Альгирмаа, Ж.Бямбаа, М.Сүрэнжав "Аливаа шингэнд стерилизаци, пастеризаци хийх арга"

Зохиогч: Ш.Альгирмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: МУ-ын Шинэ бүтээлийн патент № 563

Ж.Шагж, Ш.Агиймаа, Ш.Альгирмаа, Ж.Бямбаа, М.Сүрэнжав "Сүү ба шингэн цагаан идээний шинэхэн чанарыг сэргээх арга, бүтээц "

Зохиогч: Ш.Альгирмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: БНМАУ-ын Шинэ бүтээлийн патент № 562

<<
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019