Угийн бичиг хөтлөх,нарны хэлбэрт угийн зураглал гаргах програм

Зохиогч: Г.ЗОРИГТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 5137

Шалгалтын оноо

Зохиогч: Г.ЗОРИГТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 5446

Гурвалжин будааны бэлдмэл

Зохиогч: С.Сэржмядаг Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загварын гэрчилгээ №2265/2014

K.SS582 Хүний эрх ба жендер /е-хичээл/

Зохиогч: С.Туяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 3263 Дугаар

Архины бус шалтгаант элэг өөхлөлтийг бууруулах хоолны нөлөөлөл

Зохиогч: С.Сэржмядаг Улсын бүртгэлийн дугаар: МУ-ын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №5857/2014

"Дулаан масс солилцооны процесс ба төхөөрөмж" сурах бичиг

Зохиогч: Д.Цэрэндолгор Улсын бүртгэлийн дугаар: 5652

Dynamic temperature distribution measurement by using off-axis digital holography

Зохиогч: Д.Цэрэндолгор Улсын бүртгэлийн дугаар: 5651

Монголын эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн 2-р чуулганы anons, урилга зэргийн загвар

Зохиогч: Х.Дамчаасүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-928-0-0

Монголын эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн 2-р чуулганы ЭШБ-ийн эмхэтгэл

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-928-0-0

Монголын эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн түүхэн баримтат кино

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2014,2

Тэргүүний залуу эмэгтэй эрдэмтэн алтан медаль

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2014,1

Монголын эрдэмтэн эмэгтэй алтан одон

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2014

Дулaaны эpчим xүчийг xэмжиx цoгцoлбop төxөөpөмж. Oнoвчтoй caнaл. үнэмлэх. ¹1994. –УБ., 1994.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Oнoвчтoй caнaл. үнэмлэх. ¹1994

Кoндeнcaтын зapцуулaлт хэмжих. Oнoвчтoй caнaл. -Үнэмлэх ¹18316. - УБ.,

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Oнoвчтoй caнaл. -Үнэмлэх ¹18316.

Буцлагч давхаргад нүүрсийг шатаах технологид шилжүүлэн өөрчилсөн КЕ-25-14БД зуух. 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загвар. -Гэрчилгээ ¹ 23

Буцлагч давхаргад нүүрсийг шатаах технологид шилжүүлэн өөрчилсөн КЕ-10-14БД зуух. 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загвар. Гэрчилгээ ¹24.

Ус халаах горимд шилжүүлж өөрчилсөн КE -10 – 14 C (КЕУ-7-130/70) зуух. 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загвар. Гэрчилгээ ¹25

Техникийн термодинамик 2. Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1270. - УБ., 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1270

Халаалтын зуухны ашиглалт засвар. 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1271.

Техникийн термодинамикийн бодлогын хураамж . 2000

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1272

Зуухны богино эргэлтийн утаа сорогчийн авлагын өөрчлөлт. 2003.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загвар. Гэрчилгээ ¹ 742.

Механикжсан усан халаалтын тогоо.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загварын гэрчилгээ ¹ 1776

Ус халаах зуухны усны эргэлтийн бүдүүвч болон халаах гадаргуугийн өөрчлөлт. 2010 он.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Ашигтай загварын гэрчилгээ ¹ 1930

Эмийн шиpxэгжүүлcэн бүтээгдэxүүнийг пceвдo- шингэpcэн дaвxapгaд хатаах төхөөрөмж: Шинэ бүтээл.-Гэpчилгээ ¹356. - УБ., 1986.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Шинэ бүтээл.-Гэpчилгээ ¹356.

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 20
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020