Температур хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2565

Багтаамжийн мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2558

Дифференциал мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2559

Тензо мэдрүүр ашиглан жин хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Ц.Сугир Улсын бүртгэлийн дугаар: 2557

Кимчитэй сархинаг үйлдвэрлэх арга

Зохиогч: Б.Энхтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2605

Тензомэдрүүр ашиглан жин хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2557

Температур хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2565

Холлын мэдрүүрээр зай хэмжих лабораторийн төхөөрөмж ба хэмжих арга

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2575

Дифференциал мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2559

Оптик мэдрүүрийн судалгаа лаборатоийн хиччээлийн сургалын төхөөрөмж

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2573

Багтаамжийн мэдрүүр ашиглан зай хэмжих сургалтын төхөөрөмж,

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: №2558,

Аарцаар баяжуулсан жигнэмэг хийх арга

Зохиогч: Э.Энхцэцэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 2431

Аарцыг нам хэмд хатаах арга

Зохиогч: Э.Энхцэцэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 2147

тоногт төхөөрөмж өргөж тээвэрлэгч механизм

Зохиогч: Б.УЯНГА Улсын бүртгэлийн дугаар: 2350

Материалын усыг шахах голт төхөөрөмж

Зохиогч: Ж.Нарангэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: 2202

Хагас автомат сүлжих машины толгойн хэсгийг шинэчлэх

Зохиогч: Ш.Далхжав Улсын бүртгэлийн дугаар: ¹371

Алсын удирдлагын систем

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №9892

Мэдлэг шалгах машин

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №12192

<<
1 2 3 4 5
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020