Чингис хааны онгон

Зохиогч: Д.Сэрдарам Улсын бүртгэлийн дугаар: 2013-06-20 1174

Монгол Дарбе Олон улсын аялалын бүтээгдхүүн

Зохиогч: Д.Сэрдарам Улсын бүртгэлийн дугаар: 2010-07-20 1104

Монгол Ралли Аялал жуулчлалын бүтээгдхүүн

Зохиогч: Д.Сэрдарам Улсын бүртгэлийн дугаар: АУ20106580

ШУТИС Барааны Тэмдэг

Зохиогч: Д.Пүрэвдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: 10084

38 ширхэг ХХК-уудын логонууд

Зохиогч: .Нямжав Улсын бүртгэлийн дугаар: 3/112

“Ээрмэл” ХК-ны ЦЭХ-ний хэрэглээнд хийсэн судалгаа, техникийн дүгнэлт /хяналтын магадлагаа.

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: хяналтын магадлагаа. 2001, 24х

Монгол улсын түлш эрчим хүчний нөөцийг оновчтой ашиглах онол, арга зүй, практик арга зам

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Улсын хэмжээний тэргүүний төслийн гэрчилгээ 2000-12-29

Барааны тэмдэгт

Зохиогч: Б.ЭНХБАТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 112811


Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020