English-5 EL-701 E-learning

Зохиогч: Р.НАРАНЦЭЦЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 4772

InfoBoard 2.0 Мэдээллийн самбарын удирдлагын программ хангамж

Зохиогч: Н.ЧУЛУУНБААТАР Улсын бүртгэлийн дугаар: 4598

Монгол Улс Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ

Зохиогч: Н.ЧУЛУУНБААТАР Улсын бүртгэлийн дугаар: 4162

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй

Зохиогч: Л.Удвал Улсын бүртгэлийн дугаар: 5184

"ES705 - Роботтехник ба манипулятор"

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 5204

"ES703 -Автомат удирдлагын систем" электрон хичээл

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 4578

"SMBR 1.0"

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 4599

Ìàøèí òîíîã òºõººðºìæèéí ãîëò ìåõàíèçìûí òºñºë òîîöîî

Зохиогч: Ж.Нарангэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: 4536

The Internet based TOEFL Reading test master

Зохиогч: А.БОЛОРМАА Улсын бүртгэлийн дугаар: 4758

Call линк богиносгогч

Зохиогч: Г.Дашзэвэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 000

Олон хэлний Call электрон толь бичиг

Зохиогч: Г.Дашзэвэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 4957

Бичвэр мэдээлэл боловсруулах технологи

Зохиогч: Ц.Оюунчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 4069

ЭРДЭНЭ програм хангамж

Зохиогч: Ц.Оюунчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: 4748

"Эх хэл соёл"

Зохиогч: Д.ЭНХЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 4762

Цөлжилтийн дотоод механизм ба кальцитын шинжлэх ухааны нээлт

Зохиогч: Ц.Бат-өлзий Улсын бүртгэлийн дугаар: №2065

Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний өнгө хуулбарлалтыг оновчлох

Зохиогч: Д.Дамдинсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 5594

Автомат Цаг уурын станц MMS 01

Зохиогч: А.БАТМЄНХ Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2011-99.

Угийн бичиг хөтлөх, нарны хэлбэрт угийн зураглал гаргах

Зохиогч: Г.Баяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5137

Шалгалтын оноо

Зохиогч: Г.Баяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5446

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020