Химийн тест

Зохиогч: Б.Бямбагар Улсын бүртгэлийн дугаар: №4860 117 тоот

Физикийн хялбаршуулсан тулгуур лавлах (I хэсэг)

Зохиогч: Б.Доржсvрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 5696

K.SS 580 кодтой нийгмийн ажлын нөлөөлөл Е хичээл

Зохиогч: Т.Амаржаргал Улсын бүртгэлийн дугаар: 3263

K.SS583 Сэтгэл зүйн онол ба зөвлөгөө (е хичээл)

Зохиогч: Н.Ариунтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2008/258

“Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл, тооцоо”

Зохиогч: Ц.Энхбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: №5139

Дэлхийн гадаргуу орчмын дулааны горимын онол

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 547/96

Цахилгаан хэмжилтийн техник

Зохиогч: С.Эрдэнэтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: N1662

0.4, 6, 10 кВ-ын цахилгаан шугам, сүлжээний эрчмийн алдагдалыг тодорхойлох "Эрчим 1.0" программ

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Монгол улсын Хууль зүйн сайдын1999 оны 293 тоот тушаалаар, № 1128

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник ашиглалтын дүрмээр шалгалт авах компьютерийн программ хангамж

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Монгол улсын Хууль зүйн сайдын1999 оны 293 тоот тушаалаар, № 1127

Цахилгаан энергийн хуваарилалт, дамжуулалт

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: Монгол улсын Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2000 оны 85 тоот тушаалаар, № 1277

Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлгийн менежментийг сайжруулах мастер төлөвлөгөө

Зохиогч: М.Хуягдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: 2009 оны 07-р сарын 22-ний өдрийн 64 тоот тушаалаар улсын бүртгэлийн 3589 дугаарт авав

Монгол орны хөрсний цацраг идэвх

Зохиогч: Ц.Эрхэмбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 5686

L.FS704 Судалгаа шинжилгээний арга зүй II

Зохиогч: Б.Майзул Улсын бүртгэлийн дугаар: 5400

L.FS720 Хор судлал

Зохиогч: Б.Майзул Улсын бүртгэлийн дугаар: 5399

L.FS 726 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага

Зохиогч: Б.Энхтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 5401

Хүнсний эрүүл ахуй

Зохиогч: Б.Энхтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 5285

Бэлчээрийн монгол малын мах

Зохиогч: Б.Энхтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 5386

Физик-2 хичээлийн семинарын гарын авлага

Зохиогч: Ч.АЛДАРМАА Улсын бүртгэлийн дугаар: 2414

Физик-1 хичээлийн семинарын гарын авлага

Зохиогч: Ч.АЛДАРМАА Улсын бүртгэлийн дугаар: 1257

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020