Техникийн термодинамик 2. Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1270. - УБ., 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1270

Халаалтын зуухны ашиглалт засвар. 2000.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1271.

Техникийн термодинамикийн бодлогын хураамж . 2000

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн гэрчилгээ ¹1272

"Монгол түмний морины их шүтээн" цогцолбор

Зохиогч: Ц.МЄНХМАНДАХ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2010/324

PHYSICS 1 (гарын авлага)

Зохиогч: Г.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: 5930

PHYSIC 2 (гарын авлага)

Зохиогч: Г.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: 5931

Study on hydrogen storage in nanoscaled layers

Зохиогч: Г.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: 5927

Лекции по физике 2 (сурах бичиг)

Зохиогч: Г.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: 5929

Лекции по физике 1 (сурах бичиг)

Зохиогч: Г.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: 5928

"Текстэн өгөгдлийн мэдээллийн параметрүүдийг тооцоолох"

Зохиогч: Г.Ганчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: №5591

"C++ програмчлалын хэл"

Зохиогч: Г.Ганчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: №2011/223

Монголчуудын Төрийн Түүхийн музейн цахим үзмэр

Зохиогч: Г.Ганчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: № 2007/038

"Эрдэм цахим номын сан-E_Library"

Зохиогч: Г.Ганчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: №2567

Монгол үндэсний хувцас E сургалт, сургалтын CD

Зохиогч: Д.ТҮМЭНБОЛД Улсын бүртгэлийн дугаар: 2006 Ү23

"Мөр зэрэгцэх манлайлал" орчуулгын ном

Зохиогч: М.Дэлгэрнасан Улсын бүртгэлийн дугаар: 3696.

Сайн хүн болохыг хүсвэл

Зохиогч: Б.Даваажав Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC 150287077 Б-223

Химийн бодолттой 200 бодлого

Зохиогч: Б.Бямбагар Улсын бүртгэлийн дугаар: №4863 117 тоот

Органик химийн практикум

Зохиогч: Б.Бямбагар Улсын бүртгэлийн дугаар: №4862 117 тоот

Ерөнхий химийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Б.Бямбагар Улсын бүртгэлийн дугаар: №4861 117 тоот

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020