"Хүнсний хими технологи мэргэжлийн удиртгал" е-хичээл

Зохиогч: Ш.Нарантуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: №2014/....

"Professional English" сурах бичиг

Зохиогч: Ш.Нарантуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: №2014..............

Орон сууцны цогцолборын рекраци, ногоон байгууламж

Зохиогч: Ж.ГОМБО Улсын бүртгэлийн дугаар: 6300

S.EL501 кодтой Магистрын англи хэлний зайн хичээл

Зохиогч: Ц.Байгалмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 2008/386

Smartlife вэб сайт

Зохиогч: П.Нарангэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: 6235

"Технологийн хөгжлийн менежмент", L.FS709

Зохиогч: Л.Дамдинсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: №2011\160

"Хүнсний бодлого, эрх зүй" L.FS727

Зохиогч: Л.Дамдинсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: №2011\159

"Тестовый практикум по русскому языку"

Зохиогч: З.Агиймаа Улсын бүртгэлийн дугаар: 6227

Шим тэжээлийн судалгааны арга, L.FP771, е хичээл

Зохиогч: М.Пүрэвжав Улсын бүртгэлийн дугаар: 5880

Зарим хоолны элэг хамгаалах шинж чанар, технологийн судалгаа

Зохиогч: М.Пүрэвжав Улсын бүртгэлийн дугаар: 5856

Шим тэжээлийн агууламж тооцоолох програм COMDEFINER, version 1

Зохиогч: М.Пүрэвжав Улсын бүртгэлийн дугаар: 1821

Монгол улсын эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн товч лавлах

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: 2014,5,30

Математикийн тестүүд

Зохиогч: Д.Нямсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 2010/036

Магадлалын онол математик статистик

Зохиогч: Д.Нямсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: 5098

Electric Field 2.01

Зохиогч: Н.НАСАНБАТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 1339

Угийн бичиг хөтлөх,нарны хэлбэрт угийн зураглал гаргах програм

Зохиогч: Г.ЗОРИГТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 5137

Шалгалтын оноо

Зохиогч: Г.ЗОРИГТ Улсын бүртгэлийн дугаар: 5446

K.SS582 Хүний эрх ба жендер /е-хичээл/

Зохиогч: С.Туяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 3263 Дугаар

Архины бус шалтгаант элэг өөхлөлтийг бууруулах хоолны нөлөөлөл

Зохиогч: С.Сэржмядаг Улсын бүртгэлийн дугаар: МУ-ын Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №5857/2014

"Дулаан масс солилцооны процесс ба төхөөрөмж" сурах бичиг

Зохиогч: Д.Цэрэндолгор Улсын бүртгэлийн дугаар: 5652

Dynamic temperature distribution measurement by using off-axis digital holography

Зохиогч: Д.Цэрэндолгор Улсын бүртгэлийн дугаар: 5651

Монголын эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн 2-р чуулганы anons, урилга зэргийн загвар

Зохиогч: Х.Дамчаасүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-928-0-0

Монголын эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн 2-р чуулганы ЭШБ-ийн эмхэтгэл

Зохиогч: Ч.ОЮУНЖАРГАЛ Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-928-0-0

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020