Физикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: М.Дүгэрсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: №1748

Зэс кабель утасны үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: №2007/006

Реле хамгаалалт, автоматикийн англи-орос-монгол толь

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: № 4989

Цахилгаан системийн гэмтлийн шинжилгээ ба тоон аргууд

Зохиогч: Ч.Нацагдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: № 4988

Электрон хичээл 2: D.IM204

Зохиогч: С.Байгалтөгс Улсын бүртгэлийн дугаар: 3017

Электрон хичээл 1: D.CS201

Зохиогч: С.Байгалтөгс Улсын бүртгэлийн дугаар: № 3017

Уурын ба ус халаалтын зуухны тоноглол

Зохиогч: Ч.Дашпунцаг Улсын бүртгэлийн дугаар: ЗА520302

Компанийн засаглал

Зохиогч: Ч.Дашпунцаг Улсын бүртгэлийн дугаар: гэрчилгээ №00115

Турбины төхөөрөмжийн техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэх судалгаа,дулаан техникийн туршилт, тооцоо

Зохиогч: Ч.Дашпунцаг Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №4868

Турбины конденсацийн ба хөргөлтийн усны системийн үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа, тооцоо

Зохиогч: Ч.Дашпунцаг Улсын бүртгэлийн дугаар: Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №4582

U-Finance 3.0 нягтлан бодох систем

Зохиогч: Р.Төрбат Улсын бүртгэлийн дугаар: 6069

U-UNIMIS 3.0

Зохиогч: Р.Төрбат Улсын бүртгэлийн дугаар: 4637

Хөргөх төхөөрөмжийн сурах бичиг

Зохиогч: Ц.Жамбалсамбуу Улсын бүртгэлийн дугаар: 1861

Дискрет математик

Зохиогч: Б.Сэр-од Улсын бүртгэлийн дугаар: 2010/079

''Багшийн туслах оюутан ''клуб

Зохиогч: А.Эрдэнэсувд Улсын бүртгэлийн дугаар: 6189

Математикийн гүнзгийрүүлэн суралцах материал

Зохиогч: Б.Амарзаяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 999622786-3

Магадлалын онол математик статистикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Б.Амарзаяа Улсын бүртгэлийн дугаар: 999622973-4

"Хүнсний хими технологи мэргэжлийн удиртгал" е-хичээл

Зохиогч: Ш.Нарантуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: №2014/....

"Professional English" сурах бичиг

Зохиогч: Ш.Нарантуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: №2014..............

Орон сууцны цогцолборын рекраци, ногоон байгууламж

Зохиогч: Ж.ГОМБО Улсын бүртгэлийн дугаар: 6300

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019