KZ v1.0

Зохиогч: С.Өлзийбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 2011/210

Тасралт v1.0

Зохиогч: С.Өлзийбаяр Улсын бүртгэлийн дугаар: 2011/212

"Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент" электрон хичээл

Зохиогч: А.Аюуш Улсын бүртгэлийн дугаар: 4603

“Автомашин, авто аж ахуй” мэргэжлийн G.AM502 кодтой электрон хичээл

Зохиогч: А.Эрдэнэтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: Дугаар 2008/212

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020