Нарны орой хадах өндрийг тодорхойлох арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4294

Нарны инсоляцийг газрын гадарга дээр тодорхойлох арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4314

Газрын гадаргын нэгж цэгт байх байгалийн бодит цагийг тодорхойлох арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4315

Дэлхийн гадаргын агаарын хэмийг тодорхойлох арга,

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 4317

Гадаа болон дотор орчны электрон мэдээллийн график дэлгэц

Зохиогч: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ Улсын бүртгэлийн дугаар: 593

Патент, Барааны Тэмдэг

Зохиогч: Д.Пүрэвдорж Улсын бүртгэлийн дугаар: 036

Багажны марк “ФОЭБ-01в

Зохиогч: Д.Ганбат Улсын бүртгэлийн дугаар: Оюуны өмчийн газар МУ-ын патент №3232

Колел-1

Зохиогч: Л.Дамдинсүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: №2887

Био шахмал түлш үйлдвэрлэх арга

Зохиогч: Х.Серикжан Улсын бүртгэлийн дугаар: №3447

Биохолбогчтой хагас коксон шахмал түлш

Зохиогч: Х.Серикжан Улсын бүртгэлийн дугаар: №3446

Apparatus for monitoring illegal electricity usage (불법적 전기 사용을 모니터링하는 장치)

Зохиогч: Б.Бат-эрдэнэ Улсын бүртгэлийн дугаар: KR101412381

Эмийн шиpxэгжүүлcэн бүтээгдэxүүнийг пceвдo- шингэpcэн дaвxapгaд хатаах төхөөрөмж: Шинэ бүтээл.-Гэpчилгээ ¹356. - УБ., 1986.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Шинэ бүтээл.-Гэpчилгээ ¹356.

Зууxны гaлын xoтoл. Шинэ бүтээлийн патент ¹1004, -УБ., 1995.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Шинэ бүтээлийн патент ¹1004

Уcaн xaлaaлтын тoгoo. Шинэ бүтээлийн патент ¹780. – УБ., 1998.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Шинэ бүтээлийн патент ¹780

Утаагүй түлш үйлдвэрлэх арга: 2007.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Патент ¹2914

SHL10-13/350 зуухыг нам температурын буцлах давхаргад шилжүүлэн өөрчилсөн хийц.

Зохиогч: Ж.Цэен-ойдов Улсын бүртгэлийн дугаар: Шинэ бүтээлийн патент ¹3502.

Газрын доорхи давхаргуудын заагийн гүнийг тодорхойлох шугаман бус арга

Зохиогч: Т.Улаанбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: 3940

Мод хатаалгын камер

Зохиогч: Ж.Аюурсэд Улсын бүртгэлийн дугаар: №210

Байгалийн битумаас бензин, дизель түлш гарган авах арга

Зохиогч: Э.Бат-Эрдэнэ Улсын бүртгэлийн дугаар: 3885

<<
1 2 3
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020