Play Mine

Зохиогч:   Б.Сод-Од

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9034

Олгосон огноо: 2017-09-05

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: Уурхайн бүтээгдэхүүн гаргалтын менежментийн систем нь өгөгдөлийг бүртгэх, цуглуулах, боловсруулах, уурхайн бүтээгдэхүүн гаргалт, тоног төхөөрөмжийн гүйцэтгэл, зардалд хяналт, дүн шинжилгээ, менежмент хийх, тайлагнах болон эдгээрт тулгуурлан бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, уурхайн үйл ажиллагааг үр ашигтайгаар хөтлөх боломжийг таньд олгоно.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Б.Сод-Од

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020